НОВОСТИ

Дві операції за один прохід

ТЕГИ:

Інновація у підживленні рослин

 

Максим Павленко,

кандидат технічних наук

 

Олександр Демко,

кандидат технічних наук

 

Технічних рішень із внесення рідких добрив по зернових культурах у період вегетації чимало, але ефективність більшості варіантів бажає бути кращою. Використання традиційних методів внесення добрив (обприскувачем по листку) з урахуванням виконання лише одної операції не задовольняє сучасних потреб під час живлення робочою рідиною. Проте ефективність введених рідких добрив у ґрунт куди вища порівняно з підживленням по листку. Відповідно, потреба в технологічному рішенні з внесення рідких добрив постала перед більшістю аграріїв.

 

Практичні рішення

Найпоширенішим методом внесення рідких добрив у ґрунт є сошникова система (за допомогою ножа або диска). Вона ефективно себе зарекомендувала на різних культурах, надто на просапних (кукурудза, соняшник і цукрові буряки). Проте з розвитком технологій було розроблене нове рішення з внесення рідких добрив. Провідним інноваційним рішенням стала американська система SpikeWheel, яку використовують для введення рідких добрив (РКД, КАС, аміачна вода) у ґрунт без потреби в урахуванні робочої ширини захвату сівалки та з можливістю вносити по діагоналі. Перевагою використання цього методу внесення є вища ефективність засвоєння добрив на зернових культурах.

з розвитком технологій було розроблене нове рішення з внесення рідких добрив

Технологічні аспекти внесення рідких добрив системою SpikeWheel

Інноваційну систему SpikeWheel характеризує виконання за один прохід підживлення рідкими добривами та розпушування ґрунту за принципом ротаційної борони. Крім того, цей вид внесення добрив забезпечує добрий розвиток кореневої системи та ідеально пасує під мульчування та пряму сівбу, оскільки рідкі добрива діють у кореневій зоні та не втрачаються через стікання або випаровування. Також ефект ротаційної борони справляє позитивний вплив, надто це помітно на глинистих ґрунтах. За рахунок того, що добрива не застосовують поверхнево, зростання бур’янів також знижується.

Система SpikeWheel являє собою робочі органи у формі колеса з ін’єкційними голками з нержавіючої сталі з карбідо­вольфрамовими наконечниками. Глибина внесення робочої рідини залежить від довжини голки та становить 6,5­9 см. На одному колесі розташовано 12 голок. Систему внесення робочої рідини зроблено так, що подача рідини відбувається лише в момент перебування голки перпендикулярно до ґрунту. Подача рідких добрив виконується за допомогою насоса, продуктивність якого становить 50­850 л/га, з робочим тиском у системі 3­4 атм.

 

Переваги застосування системи SpikeWheel для внесення рідких добрив порівняно із сошниковою системою (ножем або диском)

Переваги застосування системи SpikeWheel для внесення рідких добрив порівняно із сошниковою системою (ножем або диском)

Із застосуванням рідких добрив у період вегетації зернових культур виникає низка питань, які пов’язані з отриманням максимального ефекту від внесення робочої рідини та мінімальним травмуванням кореневої системи. Останнім часом система внесення рідких добрив SpikeWheel набуває дедалі більшої популярності завдяки своїм інноваційним технологічним рішенням, а саме:

  • точне внесення, дозування та розподілення поживних речовин (навіть за несприятливих погодних умов);
  • ефективне та безпосереднє внесення добрив у ґрунт (ін’єкція);
  • мінімальне ущільнення ґрунту;
  • пригнічення бур’янів;
  • забезпечення рослин поживними речовинами, підвищення витривалості під час несприятливих погодних умов (посуха чи підвищена вологість);
  • більший відсоток засвоєння діючої речовини, що вноситься;
  • внесення добрив у зону кореневої системи;
  • підсилене зростання кореневої системи (як результат – сильніше коріння);
  • виконання функції ротаційної борони – мульчування ґрунту.

Практичні результати

Для встановлення ефективності підживлення рідкими добривами рослин у період вегетації було експериментально досліджено два методи внесення робочої рідини – ножем та ін’єкційними голками. Із графічної залежності можна зробити висновок, що під час внесення робочої рідини ін’єкційними голками приріст маси рослини більший на 5% у різних фазах живлення, ніж за використання ножа (рис. 1).

Суха маса рослини

Крім того, застосування ін’єкційного методу під час внесення азотовмісних рідких добрив збільшило на 10% засвоєння азоту рослиною порівняно з методом внесення ножем або диском (рис. 2). Своєю чергою, за даними, що надали Mark C. Siemens, Kurt D. Nolte, YumaCounty, дістали кращий розвиток рослини посеред періоду вегетації, що забезпечило отримання високого рівня врожаю.

Рис. 2. Вміст у рослині NO3-N

Одержані дані свідчать про те, що правильне високоточне розміщення рідких добрив позитивно впливає на ранній розвиток рослини в період вегетації, що своєю чергою збільшує якість і кількість отриманого продукту.

 

Висновок

Отже, застосування ін’єкційних голок для внесення рідких добрив у період вегетації зернових культур забезпечить рівномірне потрапляння робочої рідини в ґрунт на потрібну глибину, дасть змогу розвинути сильну кореневу систему, сприятиме ранньому розвитку рослини та отриманню якісно сформованого високого врожаю.

ВИДЕО
СОБЫТИЯ